Dualer Partner

Carl Zeiss AG

Info

Carl Zeiss AG

Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

info@zeiss.de
www.zeiss.de/ausbildung

Studienangebote

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 2
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Dipl-Betriebswirtin (BA) Birgitt Heine
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3392
birgitt.heine@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Plätze Ansprechperson Bemerkungen

Jahr: 2024
Plätze: 14
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Bitte erfragen Sie die genaue Anzahl an freien Plätzen direkt beim dualen Partner!

Jahr: 2025
Plätze: 1
Frei: 1

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Bitte erfragen Sie die genaue Anzahl an freien Plätzen direkt beim dualen Partner!

Plätze Ansprechperson Bemerkungen

Jahr: 2024
Plätze: 1
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Bitte erfragen Sie die genaue Anzahl an freien Plätzen direkt beim dualen Partner!

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 2
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Dipl-Betriebswirtin (BA) Birgitt Heine
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3392
birgitt.heine@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 10
Frei: 2

Carl Zeiss AG
Dipl.-Betrw. (BA) Birgitt Heine
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3392
Fax: 07364 20-4568
info@zeiss.de
www.zeiss.de/ausbildung

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 18
Frei: 0

Carl Zeiss AG
M. A. Kathrin Hammeter
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen


kathrin.hammeter@zeiss.com
https://www.zeiss.com

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 6
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Jahr: 2025
Plätze: 10
Frei: 10

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 3
Frei: 0

Carl Zeiss AG
M. A. Kathrin Hammeter
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen


kathrin.hammeter@zeiss.com
https://www.zeiss.com

Jahr: 2025
Plätze: 6
Frei: 6

Carl Zeiss AG
M. A. Kathrin Hammeter
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen


kathrin.hammeter@zeiss.com
https://www.zeiss.com

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 10
Frei: 0

Carl Zeiss AG
M. A. Kathrin Hammeter
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen


kathrin.hammeter@zeiss.com
https://www.zeiss.com

Jahr: 2025
Plätze: 10
Frei: 10

Carl Zeiss AG
M. A. Kathrin Hammeter
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen


kathrin.hammeter@zeiss.com
https://www.zeiss.com

Plätze Ansprechperson Bemerkungen

Jahr: 2024
Plätze: 7
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

3 Plätze für Vertiefungsrichtung Konstruktion & Entwicklung

Jahr: 2025
Plätze: 3
Frei: 3

Carl Zeiss AG
Martin Seiband
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3938
martin.seiband@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung

3 Plätze für Vertiefungsrichtung Konstruktion & Entwicklung

Plätze Ansprechperson

Jahr: 2024
Plätze: 6
Frei: 0

Carl Zeiss AG
Dipl-Betriebswirtin (BA) Birgitt Heine
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 20-3392
birgitt.heine@zeiss.com
www.zeiss.de/ausbildung